Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

English

1. Acceptance of our Terms

By visiting the website www.huubvanderput.com, viewing, accessing or otherwise using any of the services or information created, collected, compiled or submitted to www.huubvanderput.com, you agree to be bound by the following Terms and Conditions of Service. If you do not want to be bound by our Terms your only option is not to visit, view or otherwise use the services of www.huubvanderput.com. You understand, agree and acknowledge that these Terms constitute a legally binding agreement between you and www.huubvanderput.com and that your use of www.huubvanderput.com shall indicate your conclusive acceptance of this agreement.

2. Provision of Services

You agree and acknowledge that www.huubvanderput.com is entitled to modify, improve or discontinue any of its services at its sole discretion and without notice to you even if it may result in you being prevented from accessing any information contained in it. Furthermore, you agree and acknowledge that www.huubvanderput.com is entitled to provide services to you through subsidiaries or affiliated entities.

3. Proprietary Rights

You acknowledge and agree that www.huubvanderput.com may contain proprietary and confidential information including trademarks, service marks and patents protected by intellectual property laws and international intellectual property treaties. www.huubvanderput.com authorizes you to view and make a single copy of portions of its content for offline, personal, non-commercial use. Our content may not be sold, reproduced, or distributed without our written permission. Any third-party trademarks, service marks and logos are the property of their respective owners. Any further rights not specifically granted herein are reserved.

4. Submitted Content

When you submit content to www.huubvanderput.com you simultaneously grant www.huubvanderput.com an irrevocable, worldwide, royalty free license to publish, display, modify, distribute and syndicate your content worldwide. You confirm and warrant that you have the required authority to grant the above license to www.huubvanderput.com.

5. Termination of Agreement

The Terms of this agreement will continue to apply in perpetuity until terminated by either party without notice at any time for any reason. Terms that are to continue in perpetuity shall be unaffected by the termination of this agreement.

6. Disclaimer of Warranties

You understand and agree that your use of www.huubvanderput.com is entirely at your own risk and that our services are provided “As Is” and “As Available”. www.huubvanderput.com does not make any express or implied warranties, endorsements or representations whatsoever as to the operation of the www.huubvanderput.com website, information, content, materials, or products. This shall include, but not be limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and non-infringement, and warranties that access to or use of the service will be uninterrupted or error-free or that defects in the service will be corrected.

7. Limitation of Liability

You understand and agree that www.huubvanderput.com and any of its subsidiaries or affiliates shall in no event be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or exemplary damages. This shall include, but not be limited to damages for loss of profits, business interruption, business reputation or goodwill, loss of programs or information or other intangible loss arising out of the use of or the inability to use the service, or information, or any permanent or temporary cessation of such service or access to information, or the deletion or corruption of any content or information, or the failure to store any content or information. The above limitation shall apply whether or not www.huubvanderput.com has been advised of or should have been aware of the possibility of such damages. In jurisdictions where the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages is not allowed the liability of www.huubvanderput.com is limited to the greatest extent permitted by law.

8. External Content

www.huubvanderput.com may include hyperlinks to third-party content, advertising or websites. You acknowledge and agree that www.huubvanderput.com is not responsible for and does not endorse any advertising, products or resource available from such resources or websites.

9. Jurisdiction

You expressly understand and agree to submit to the personal and exclusive jurisdiction of the courts of the country, state, province or territory determined solely by www.huubvanderput.com to resolve any legal matter arising from this agreement or related to your use of www.huubvanderput.com. If the court of law having jurisdiction, rules that any provision of the agreement is invalid, then that provision will be removed from the Terms and the remaining Terms will continue to be valid.

10. Entire Agreement

You understand and agree that the above Terms constitute the entire general agreement between you and www.huubvanderput.com. You may be subject to additional Terms and conditions when you use, purchase or access other services, affiliate services or third-party content or material.

11. Changes to the Terms

www.huubvanderput.com reserves the right to modify these Terms from time to time at our sole discretion and without any notice. Changes to our Terms become effective on the date they are posted and your continued use of www.huubvanderput.com after any changes to Terms will signify your agreement to be bound by them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>